Bilgi Güvenliği Hizmetleri

Bilginin küreselleştiği bu çağda ciddi anlamda güvenlik ihlalleriyle karşılaşmak da kaçınılmaz hale gelmiştir

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, iş süreçlerinde etkin olarak kullanması, kurumlara; pazarda rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Yaşadığımız çağa “bilişim çağı”, “dijital çağ”, “bilgi çağı” gibi çeşitli adlar verilmektedir. Bilginin küreselleştiği bu çağda ciddi anlamda güvenlik ihlalleriyle karşılaşmak da kaçınılmaz hale gelmiştir. Güvenlik ihlalleri,  ticari, itibar ve bilgi kayıpları gibi telafi edilemeyecek çok çeşitli zararlara yol açmaktadır. Güvenlik ihlallerinin başlıca nedenleri de teknoloji cihazlarındaki güvenlik açıkları, güvenli geliştirilmemiş yazılımlar, kurumsal bilgi güvenliği altyapısındaki zafiyetlerden oluşmaktadır. Kurumlara, kurum içi ve kurum dışı birçok tehdit oluşmaktadır.

BLM Bilişim olarak kurumsal bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz;

1. Bilgi/Bilişim Güvenliği Danışmanlığı

Kurumlara yıl boyu süren danışmanlık hizmetlerimizin ana hedefi bilginin gizliliği, bütünlüğü ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

2. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulması Danışmanlığı

Kurumsal bilginin bütünlüğü için firmaları, Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Standardı olan ISO/IEC 27001sistemi alması için gerekli çalışmaları yapıyoruz.

3. Bilgi/Bilişim Güvenliği Testleri

Kurumlardaki bilişim sistemlerinin dışarıdan ve içerden tehditlere karşı önlem alınması amacıyla yapılan testlerle kurumsal teknoloji mimarisinin zafiyetleri ve alınması gereken önlemler ortaya çıkartılmaktadır. Bunlardan bazıları; yük testleri, stres testleri, DOS/DDOS testleri, kullanıcı kabul testleri, penetrasyon testleri gibi