6698 SAYILI KVK KANUNU , UYUM YOL HARİTASI ve BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI

Eğitimin Amacı

 

7/4/2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu,  kişisel verilerin işlenmesinde      başta   özel hayatın gizliliği olmak üzere,  kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin  korunması       konusunda  uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektedir. Kanunda yapılan tanıma göre     ‘Veri  Sorumlusu’ ,  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt      sisteminin   kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu      durumda kişisel verileri işleyen tüm kurum ve kuruluşlar  kamu-özel ayrımı yapılmadan kanunun      uygulanması   bakımından yükümlüdürler. Kaldı ki, kanunun kabahatler bölümünde, bu kanuna      uyulmaması  durumunda uygulanacak  para cezaları ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.  Şöyleki, bu       cezalar 5.000  TL’den başlayıp, 1.000.000 TL’ye kadar devam etmektedir. Ayrıca, Türk Ceza      Kanununda 1 – 4,5 yıl arasında değişen hapis cezaları öngörülmektedir.

Bu eğitimin amacı 6698 Sayılı KVK Kanuna uyum yol haritasını çıkarmak ve Bilgi Güvenliği alanında     yapılması gereken çalışmaları ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sitemiyle karşılaştırmalı      olarak vermektir.

Bu eğitime katılım için herhangi bir ön koşul bulunmamakta olup, kurum içinde kişisel veriyle      temas eden herkes katılabilir. (Başta İnsan Kaynakları ve BT çalışanları  olmak üzere, Satış, Satın     Alma vb departman çalışanları)

Bu Eğitime Katılanlar,  küçük bir destekle veya hiç destek almadan KVKK  uyum sürecini tamamlayabilecek seviyeye geleceklerdir.

Eğitim İçeriği
  1. Bölüm: KVKK’yı Tanıyalım

1.1   Kişisel Verilerin Korunmasına Duyulan İhtiyaç

1.2   Tarihsel Gelişim

1.3   6698 Sayılı KVK Kanunu Amacı

1.4   6698 Sayılı KVK Kanunu Kapsamı

1.5   6698 Sayılı KVK Kanunun Genel İlkeleri

1.6   Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması

1.7   Kanunun Kişi Bakımından Uygulanması

1.8   Kanunda Geçen Tanımlar

1.9   Kanunda Geçen Cezalar

1.10 Kişisel Verilerin Açık Rıza Alınmadan İşlenme Şartları

1.11 Kişisel Verilerin Aktarılması

1.12  Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

1.13  Veri İşleyenin Yükümlülükleri

1.14  İlgili Kişinin Hakları Ve Hak Arama Yöntemleri

1.15 Veri Sorumluları Sicili

1.16 Kişisel Verileri Kullanım Dışı Bırakma Yolları

  1. Bölüm: Bölüm KVKK Uyum Çalışmaları

2.1 Uyum Çalışmaları Yol Haritası

2.2 Alınması Gereken Teknik Ve İdari Tedbirler

2.3 Örnek Aksyon Planı

2.4 Örnek Kamuoyu Aydınlatma Metni

2.5 Örnek Açık Rıza Metni

2.6 Veri İşleme Envanterinde Bulunması Gerekenler

  1. Bölüm: Bilgi Güvenliği Farkındalık Yaratma 
  2. Bölüm: ISO 27001:2013 Standardının KVKK İle Ortak Yönleri

 

Eğitim Yöntemi

Bilgi aktarımı, doğaçlamalar, vaka analizleri ve uygulamalar

Eğitim Süresi

1 Gün

Eğitimci

 

Ekrem Eyüpoğlu