ISO 10002  MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve

 ŞİKAYET YÖNETİMİ STANDARDI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ISO 10002 : 2014 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ  ve ŞİKÂYETLERİN

 ELE ALINMASI İÇİN KILAVUZ BİLGİLER STANDARDI  NEDİR ?

ISO 10002 standardı; müşteri şikâyeti alındığında sistemin nasıl yönetilmesi gerektiğini, şikâyetten kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliğini memnuniyete dönüştürmenin yollarını, müşterilerine beklentilerinin de ötesinde hizmet vermeyi arzulayan şirketlere kılavuzluk eden bir  yaklaşımdır. Bu yaklaşım, her bir müşteri şikâyetinin aynı hatayı bir kez daha tekrarlamamamız için birer fırsat olduğu, şikâyet eden müşterinin hiç şikâyet etmeyen müşteriden çok daha değerli olduğu ve şikâyetin etkin bir şekilde çözülmesi sonucunda müşterimizde bırakacağı olumlu etkinin çok daha büyük olduğuna  odaklanan yeni bir bakış açısı getirmektedir. Bu sayede, müşterilerinizin gözünde farklılığınızı ortaya koyma imkânını tanımaktadır. Ayrıca, müşteri şikâyetlerinin başarılı bir şekilde ele alınmasının kilit gerekliliklerini belirtir ve işletmede olası bir müşteri memnuniyetsizliğiyle karşılaşıldığında onunla nasıl başa çıkabilmeye yardımcı olmak için şikâyet yönetimi denetimlerini de içerir.

ISO 10002 Standardı İşletmelere Ne Gibi Faydalar Sağlar ?

ØMüşterilerimizi Elimizde Tutmamızı Sağlar.

ØMarka İtibarımızı Arttırır.

Øİşlem Etkinliği Sağlar.

Øİç İletişim ve İlişkileri Geliştirir.

ØMüşteri Taleplerine Karşı Esneklik Kazandırır.

ØSürekli Gelişim Amacına Hizmet Eder.

Firmamız Ne Gibi Hizmetler Vermektedir ?

ØŞikayetleri Ele Alma Prosesini oluşturur.

ØŞikayetlerin olumlu sonuçlandırarak, Müşteri Memnuniyetinin sağlanması için firmaya özel çözümler geliştirir.

ØStandardın istediği politika, prosedür, kılavuz vb dökümanları hazırlar.

ØSüreci yönetecek bir yazılımın hazırlanması/satın alınması için destek verir.

ØMüşteri Odaklı yaklaşımın kurum içinde benimsenmesine yönelik eğitim verir.

ØDenetim öncesi iç tetkikleri yaptırarak kurumu denetime hazır hale getirir.