BT Dış Kaynak Temini (Outsource)

Nitelikli iş gücü sağladığımız “Dış Kaynak” kullanımıyla, müşterilerimizin kurumsal verimliliğini arttırıp, rekabet güçlerinde önemli artış sağlıyoruz.

Neden Dış Kaynak Kullanımı!

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeler, kurumların iş süreçlerinde bilişim çözümleri önemli miktarda kullanılmaktadır. Teknolojideki bu gelişmenin aksine nitelikli işgücüne sahip eleman sayısındaki artış oldukça azdır. Ayırca nitelikli elemanları, kısa süreli projelerde çalıştırmak, gün geçtikçe daha zor olmaktadır.  Kurumsal verimlilik ve rekabet gücünün artması için firmalar “dış kaynak kullanımı” yöntemini benimsemektedir.

Dış Kaynak Kullanımının Firmalara Sağladığı Faydalar;

  • Kurumların kendi iş süreçlerine odaklanması,
  • Bilişim Teknolojileri ile ilgili operasyon maliyetlerinin azaltılması,
  • Son derece zor ve maliyetli bir biçimde yetiştirilen bilişim profesyoneli barındırma zorluğundan kurtulması,
  • Bilişim takım elemanı olan, bilişim proje geliştirme ve uygulama standartları konusunda  deneyimli elemanları çalıştırarak , iş uygulamalarının  kalite-zaman-maliyet üçgeninde önemli verimlilik sağlanması

Müşterilerimize

Proje bazında insan kaynağı sağlama.
Dönemsel yazılım veya donanım uzmanı sağlama hizmetleri veriyoruz.