Bilişimde yol arkadaşınız “BLM BİLİŞİM”

1986 yılından beri kurumlara kısa-orta-uzun dönem bilişim stratejileri oluşturulmasında ve iş süreçlerinde teknoloji ve yazılımın etkin kullanılmasında yol arkadaşlığı yapıyoruz.

Bilişim veya Bilişime Dayalı Strateji Geliştirme, Kuruma Özel Yazılım Geliştirme ve Kuruma Uygun Yazılımın Temin Edilmesi, Yazılım Süreçlerinin İyileştirilmesi, Bilişim ve Bilgi Güvenliği Politikalarının Geliştirilmesi, Güvenlik Testlerinin Yapılması…

ANA HİZMETLERİMİZ

Stratejik Bilişim Danışmanlığı

Bilişim Sektöründe 30 yılı aşkın deneyimli uzmanlarımızla, müşterilerimize doğru zamanda, doğru hizmeti, doğru şekilde sunarak rekabet güçlerinin artmasında önemli ölçüde katkı sağlıyoruz.

Teknoloji ve İş Uygulamaları Danışmanlığı

BLM Bilişim ekibi olarak kurumların stratejileri doğrultusunda, iş süreçlerinde doğru teknoloji ve iş uygulamalarının belirlenmesi, satın alınması, uygulanması hizmetlerini sunmaktayız.

Yazılım Geliştirme ve Süreç Yönetimi

Bilişim sektöründeki uzun yıllar süren deneyimlerimizi, güncel bilgilerle harmanlayarak, müşterilerimizin yazılım iş süreçlerinin iyileştirilmesinde ve kuruma özgü yazılım geliştirmede kullanıyoruz.

Bilişim Güvenliği

Bilişim sistemlerini güvenli hale getirmek için farkındalık çalışmaları yaparak, teknik ve yönetsel çalışmalar yapmaktayız.

Bulut Bilişim

Müşterilerimizi “Bulut Bilişim Teknolojileri” kullanarak istenilen performansa daha hızlı ve daha az maliyet ile ulaştırıyoruz.

BT Dış Kaynak Temini

Nitelikli iş gücü sağladığımız “Dış Kaynak” kullanımıyla, müşterilerimizin kurumsal verimliliğini arttırıp, rekabet güçlerinde önemli artış sağlıyoruz.